Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 51/2013

05.03.2013

INFORMACJA ZARZĄDU WS. STRATEGII

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje założenia strategii Getin Noble Banku na lata 2013 - 2015. Powodem przekazania w/w dokumentu jest umożliwienie wszystkim uczestnikom rynku jednakowego dostępu do założeń strategicznych Emitenta.

Przekazana w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Emitenta i nie stanowi prognozy wyników.

W celu jak najlepszego poinformowania rynku o kierunkach rozwoju Emitenta załączona do niniejszego raportu prezentacja zostanie przedstawiona na spotkaniu z analitykami i inwestorami w dniu 5 marca.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Strategia