Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 284/2013

19.12.2013

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A.

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2013 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) zawiadomienie o dokonaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b Ustawy – spółkę ASK INVESTMENTS S.A. w likwidacji z siedzibą w Luksemburgu (dalej „ASK”) przeniesienia 8.330.724 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank S.A. na spółkę YARUS INVESTMENTS LTD.

YARUS INVESTMENTS LTD jest jednym z akcjonariuszy ASK, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2013 r. przez ASK uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).