Getin Noble Bank (GNB)

0.61PLN
-3.17% 14:26

Raport bieżący nr 65/2014

24.04.2014

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r.:

1) LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 1.011.728.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 55,97% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 38,18 % w ogólnej liczbie głosów,

2) Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 264.626.609 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,64% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów,

3) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 220.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,17% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,30% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 174.300.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,64% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,58% w ogólnej liczbie głosów,

5) Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 200.314.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,08% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów.

6) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, który posiadał 98.950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,47% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 3,73% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)