Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 16:14

Raport bieżący nr 81/2014

09.09.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 9 września 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), informację od pełnomocnika Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował, o dokonaniu w dniach od 4 września 2014 r. do 8 września 2014 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę zależną KKBBK Investments  Ltd  - sprzedaży łącznie 166.055 sztuk akcji Getin Noble Bank S.A.

Poniżej zestawienie dotyczące zawartych transakcji sprzedaży w podziale na poszczególne dni sesyjne:
1) w dniu 04 września 2014 roku 100 000 sztuk akcji po średniej cenie 2,80 zł za akcję,
2) w dniu 05 września 2014 roku 56.672 sztuk akcji po średniej cenie 2,80 zł za akcję,
3) w dniu 08 września 2014 roku 9.383 sztuk akcji po średniej cenie 2,80 zł za akcję.

Transakcje zostały zawarte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).