Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 91/2014

09.10.2014

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZYWCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 października 2014 r.:

1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 1.011.728.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 49,42% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 38,18% w ogólnej liczbie głosów,

2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 264.626.609 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,93% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów,

3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 200.314.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,78% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów,

4. ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 192.352.805 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,40% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,26% w ogólnej liczbie głosów,

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 171.000.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,35% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,45% w ogólnej liczbie głosów,

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.)