Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 3/2016

12.01.2016

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Getin Noble Bank S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 roku otrzymał pismo od Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o  wysokości i terminie wpłaty składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Zgodnie z przywołanym pismem, Bank ma wpłacić składkę w wysokości 134.056.120,95 PLN do dnia 18 lutego 2016 roku. Bank jednocześnie wystąpił do Rady Funduszu o wyciąg z uchwały Rady z podaniem daty jej podjęcia.

Mając na uwadze powyższe suma dodatkowych, zewnętrznych obciążeń Banku od początku 2015 roku może wynieść 301.755.345,54 PLN. Na wskazaną kwotę składają się:

  • 116.914.864,36 PLN z tytułu wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z bankructwem Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku)
  • 134.056.120,95 PLN z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
  • 50.784.360,23 PLN z tytułu podwyższonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w stosunku do poziomu określonego na 2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)