Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 17/2016

01.03.2016

INFORMACJA WS. RATINGU BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa ("Agencja") opublikował informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu oceny długookresowej (Long-term foreign currency IDR) z ‘BB’ na ‘BB-‘ i National Long-Term Rating z ‘BBB(pol)’ na ‘BBB-(pol)’. Ocena indywidualna Viability Rating została obniżona z ‘bb’ na ‘bb-‘.

Powyższe zmiany podyktowane są przede wszystkim wprowadzeniem nowych obciążeń podatkowych w postaci podatku bankowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Emitenta dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).