Getin Noble Bank (GNB)

0.62PLN
-1.59% 17:04

Raport bieżący nr 32/2016

18.04.2016

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2016 r.:

  1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 1.011.728.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 51,82% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 38,18% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 264.626.609 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,55% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 200.314.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,26% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów,
  4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _dawniej: ING Otwarty Fundusz Emerytalny_ z siedzibą w Warszawie, który posiadał 180.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,22% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,79% w ogólnej liczbie głosów,
  5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 132.543.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,79% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,00% w ogólnej liczbie głosów,
  6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, który posiadał 112.242.000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,75% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,24% w ogólnej liczbie głosów,

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).