Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

Raport bieżący nr 60/2016

08.07.2016

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank  S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od pełnomocnika RB Investcom Sp. z o.o. - osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Leszkiem Czarneckim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Panem Remigiuszem Balińskim – Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) o przeprowadzonych przez tą osobę transakcjach zbycia i nabycia obligacji Emitenta.

Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.