Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 68/2016

18.07.2016

INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta tj. Panem dr Krzysztofem Rosińskim – Prezesem Zarządu, powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) o przeprowadzonych w dniach 14 i 15 lipca 2016 r. transakcjach zbycia obligacji Emitenta.

Treść powiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.