Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 137/2016

10.10.2016

IDENTYFIKACJA GETIN NOBLE BANKU S.A. JAKO INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM I NAŁOŻENIE NA BANK BUFORA INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 98/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 10 października 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu na Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego Rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).