Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 145/2016

20.10.2016

ZALECENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO ZWIĄZANEGO Z PORTFELEM WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 października 2016 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 1,89 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,42 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,06 p.p.).

Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas Bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych w wysokości 2,03 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,52 p.p.).

O wcześniejszym zaleceniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 47/2015 z 24 października 2015 r. oraz raporcie bieżącym nr 26/2016 z 24 marca 2016 r.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełniał zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR