Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 182/2016

15.12.2016

UZYSKANIE ZGODY RADY NADZORCZEJ BIK S.A. NA SPRZEDAŻ POSIADANEGO PRZEZ BANK PAKIETU AKCJI

Getin Noble Bank S.A. ("Bank")w nawiązaniu do trwającego procesu w sprawie zawarcia transakcji sprzedaży posiadanego przez Bank pakietu akcji spółki Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ("BIK"), o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 175/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. informuje, że Rada Nadzorcza BIK podjęła, w formie stosownej uchwały, decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie przez Bank na rzecz spółki Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanego pakietu akcji BIK w liczbie 1.700 sztuk.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.