Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 55/2017

12.04.2017

INFORMACJA WS. PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZALEŻNEJ EMITENTA

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 kwietnia 2017 r. powziął informację od spółki zależnej Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Funds TFI”), że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Funds TFI podjęło uchwałę o:

  • połączeniu się Noble Funds TFI, ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Open Finance TFI”), zgodnie z art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych,
  • wyrażeniu zgody na uzgodniony między Noble Funds TFI i Open Finance TFI plan połączenia, zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych,
  • podwyższeniu kapitału zakładowego Noble Funds TFI

O przedmiotowej sprawie Bank informował również w raporcie bieżącym nr 88/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. i raporcie bieżącym nr 103/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.