Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 71/2017

09.05.2017

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 9 maja 2017 r.:

  1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 337 237 517 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,90% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 38,18% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,10% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,99% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,67% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów,
  4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie, który posiadał 44 181 000 głosów Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,06% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,00% w ogólnej liczbie głosów,
  5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 40 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,39% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,53% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).