Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 78/2017

01.06.2017

AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

Getin Noble  Bank S.A. (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. zawarł umowę z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze, Niemcy (dalej: Talanx) i Meiji Yasuda Life Insurance Company, z siedzibą w Tokio, Japonia (dalej: Meiji Yasuda) dotyczącą zobowiązania Emitenta do nierozporządzania posiadanymi przez Emitenta akcjami TU Europa  w liczbie 858.334 szt. przez okres kolejnych 5 lat począwszy od dnia 01 czerwca 2017 r. (Drugi Lock-Up).

Zobowiązanie Emitenta do zawarcia Drugiego Lock-Up wynika z postanowień porozumienia transakcyjnego z dnia 20 marca 2014 r. zawartego przez Emitenta z Talanx, Meiji Yasuda oraz Getin Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

O powyższym Emitent informował w raporcie bieżącymi nr 51/2014 z dnia 20 marca 2014 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.