Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 81/2017

05.06.2017

INFORMACJA WS. WYPOWIEDZENIA UMOWY

W odniesieniu do raportu bieżącego nr  28/2017 („Raport”) opublikowanego w dniu dzisiejszym przez GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) dotyczącego wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("OFWD") obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 roku oraz dokonania przez Kancelarię Prawną Getback Mariusz Brysik sp.k. ("Kancelaria") wypowiedzenia OFWD umowy o obsługę prawną z dnia 12 grudnia 2013 roku, Getin Noble Bank S.A. („Bank”) działając jako większościowy uczestnik OFWD informuje, że zgodnie z przeprowadzoną oceną sytuacji roszczenie Spółki i Kancelarii z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego OFWD oraz realizację umowy o obsługę prawną nie znajduje zdaniem Banku uzasadnienia. 

Bank za pośrednictwem raportów bieżących będzie informował o dalszych ewentualnych zmianach zachodzących w przedmiotowej sprawie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne