Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 83/2017

12.06.2017

AKTUALIZACJA PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 126/2016 z dnia 23 września 2016 roku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację programu postępowania naprawczego ("Program").

W najbliższym czasie Program zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego.

Dotychczas, w zakresie Programu Bank przekazywał informacje w raportach bieżących: nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, nr 89/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku oraz nr 108/2016 z dnia 5 września 2016 r.

Podstawa prawna: § 78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.