Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 100/2017

18.07.2017

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE USTANOWIENIA PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

W nawiązaniu do zobowiązania zawartego w raporcie bieżącym nr 94/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750.000.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) na warunkach, o których Emitent informował w przywołanym powyżej raporcie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)