Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 104/2017

30.08.2017

AKCEPTACJA AKTUALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała dokument pt. "Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017 - 2021 AKTUALIZACJA Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2019", będący aktualizacją realizowanego przez Bank programu postępowania naprawczego w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego, z uwzględnieniem uwag i informacji zawartych w korespondencji skierowanej do Banku w dniu 30 sierpnia br.

O kwestiach związanych z planem trwałej poprawy rentowności Bank informował w raportach bieżących: nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku, nr 89/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku, nr 108/2016 z dnia 5 września 2016 r., nr 126/2016 z dnia 23 września 2016 R. oraz 83/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).