Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 129/2017

24.11.2017

ZALECENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO ZWIĄZANEGO Z PORTFELEM WALUTOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 23 listopada 2017 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,72 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), o którym mowa w art. 92 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013.

Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,29 p.p.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,96 p.p.).

Przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas, zgodnie z raportem bieżącym nr 145/2016 z 24 października 2016 r., Bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek  dla gospodarstw domowych w wysokości 1,89 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało 1,42 p.p.).

O wcześniejszym zaleceniu Bank informował w raportach bieżących:

  • nr 47/2015 z 24 października 2015 r.
  • nr 145/2016 z 24 października 2016 r.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR