Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 141/2017

14.12.2017

PRZEGLĄD RATINGÓW PRZEZ AGENCJĘ MOODY'S

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku:

  • Długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): z Ba2 do Ba3
  • Długookresowego ocena ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): z Ba1(cr) do Ba2(cr)
  • Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment - BCA): z b1 do b2
  • Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment): z b1 do b2

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

  • Krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime
  • Krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr)

Agencja poinformowała również o utrzymaniu perspektywy długookresowego ratingu depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)) na poziomie negatywnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)