Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 12/2018

31.01.2018

UZYSKANIE ZWOLNIENIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZĘŚCI REZERWY OBOWIĄZKOWEJ

Getin Noble Bank S.A. („Bank”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 30 stycznia 2018 r. przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwały w sprawie zwolnienia Banku z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej. Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podstawą prawną dla powyższej decyzji jest art. 39 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.2013.908 t.j. z dnia 2013.08.09).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.