Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 19/2018

23.02.2018

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 lutego 2018 r.:

1. LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, który posiadał 356 874 554 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 59,45% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 39,58% w ogólnej liczbie głosów,

2. Pan dr Leszek Czarnecki, który posiadał 88 208 870 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,69% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 9,78% w ogólnej liczbie głosów,

3. Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który posiadał 66 771 592 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,12% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,41% w ogólnej liczbie głosów,

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, który posiadał 40 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,66% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,44% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).