Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 20/2018

28.02.2018

INFORMACJA WS. DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAWARTYMI UMOWAMI NABYCIA AKCJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Getin Holding S.A. („Getin Holding”) nr 5/2018 oraz raportu bieżącego spółki Idea Bank S.A. („Idea Bank”) nr 25/2018 opublikowanych w dniu 28.02.2018 r. Getin Noble Bank S.A. („Bank”) informuje, że podejmuje działania zmierzające do tego, aby ceny za nabywane akcje spółek Getin Holding i Idea Bank zawarte w zawiadomieniach Banku, stanowiących załączniki do wskazanych powyżej raportów bieżących odzwierciedlały ich wartości rynkowe w dacie, kiedy zawarte warunkowe umowy sprzedaży, których przedmiotem są wspomniane wyżej akcje, zostaną rozliczone. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.