Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 109/2018

07.12.2018

PISMO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DOTYCZĄCE DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO ZWIĄZANEGO Z PORTFELEM WALUTOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH NA POZIOMIE GRUPY

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, iż otrzymał pismo od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

W powyższym piśmie KNF wskazała utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku, w wysokości 1,29 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego („TCR”), który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1).

Dotychczas Bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 1,71 p.p., o czym Bank informował raportem bieżącym nr 142/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie na poziomie Grupy Kapitałowej Banku wynosi odpowiednio:

  • łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 14,17%;
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (T1) 11,85%;
  • współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 10,10%.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR