Aktualności

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 103/2018

22.11.2018

UMIESZCZENIE RATINGU BANKU NA LIŚCIE OBSERWACYJNEJ

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o umieszczeniu Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) dla:

  • oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie B-
  • oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) na poziomie BB-(pol)
  • oceny indywidualnej VR (Viability Rating) na poziomie b-
  • oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR) na poziomie B

Jednocześnie Agencja bez zmian pozostawiła Support Rating na poziomie „5” oraz Support Rating Floor na poziomie „No Floor”.

Umieszczenie ratingu Banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym stanowi odzwierciedlenie obaw Agencji w zakresie ryzyka dalszej obniżki dotychczasowych poziomów ocen.

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.