Aktualności

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 106/2018

30.11.2018

REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Marcina Kuksinowicza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 30 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim