Aktualności

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 107/2018

30.11.2018

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2018 roku, do składu Zarządu Emitenta Pana Wojciecha Tomasika.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o nowo powołanym Członku Zarządu:

Pan Wojciech Tomasik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o kierunku Zarządzanie i Marketing (1993-1998).

Doświadczenie menadżerskie zdobył zarówno poprzez pracę zawodową w bankowości detalicznej, jak również poprzez ukończenie licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania, bankowości i marketingu usług finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

  • 2016 – 11.2018 - GETIN NOBLE BANK S.A., Dyrektor Zarządzający Obszarem Sieci Sprzedaży
  • 2002 – 2015 - BANK MILLENNIUM S.A., Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej
  • 1999 – 2002 - POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE BIG BANKU GDAŃSKIEGO SA/ EUROBIG SERVICES SP Z O.O., Kierownik ds. Bankowej Sieci Sprzedaży i Inspektorów ds. Obsługi Klienta / Dyrektor Regionalny / Koordynator Sprzedaży w kanale Bancassurance
  • 1997 – 1998 - KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Z-ca Dyrektora Sprzedaży i Dystrybucji / Menedżer ds. Sprzedaży
  • 1995 – 1997 - CAiB Financial Advisers – Agent Transferowy, Trener / Pracownik Działu Cashprocessing / Pracownik Działu Przetwarzania Transakcji.

Pan Wojciech Tomasik, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim