Aktualności

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 108/2018

30.11.2018

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu, ze skutkiem na dzień 10 grudnia 2018 roku, do składu Zarządu Emitenta Panią Maję Stankowską.

Poniżej Emitent przekazuje informacje o nowo powołanym Członku Zarządu:

Pani Maja Stankowska jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomiki pracy i polityki społecznej. Również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Pani Maja Stankowska ukończyła Studia Master of Business Administration - Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich -  MBA. Pani Maja Stankowska posiada Międzynarodowy Certyfikat Coacha, International Coaching Community (ICC), a także brała udział w programie rozwoju menedżerów HARVARD Leadership Academy organizowanym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Doświadczenie zawodowe:

 • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., Warszawa, 1999 - 2018
  • Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim (04.2013–11.2018)
  • Dyrektor Banku, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim (01.2007–03.2013),
  • Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami (12.2004-01.2007)
  • Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Kadrami i Organizacji (05.2001-12.2004);
  • Starszy Specjalista (01-05.2001), Specjalista ds. Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych (05.1999-12.2000) Departament Zarządzania Kadrami
 • LEAF Poland Sp. z o.o., Specjalista ds. Personalnych, 1998–1999
 • STOEN S.A., Referent - Specjalista, 1997-1998
 • Biuro Patentów i Znaków Towarowych s.c., Asystent Rzecznika Patentowego, 1996–1997

Pani Maja Stankowska, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim