— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4433.96PLN
-9.24%

Getin Noble Bank (GNB)

1.05PLN
-5.41% 17:01