— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4075.26PLN
+ 19.53%

Getin Noble Bank (GNB)

1.30PLN
-0.76% 17:00