— Najbliższe wydarzenie —

15

11

2017

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4831.82PLN
-1.09%

Getin Noble Bank (GNB)

1.53PLN
+ 1.32% 17:04