— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3618.91PLN
+ 6.15%

Getin Noble Bank (GNB)

0.44PLN
+ 2.33% 17:00