— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4074.32PLN
+ 19.50%

Getin Noble Bank (GNB)

1.32PLN
+ 1.54% 17:00