Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

1.93PLN
-0.52% 17:00

Akcjonariat

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Stan na dzień 04.10.2016 r.

Kapitał zakładowy:  2 411 630 419,38 zł

Liczba akcji:              883 381 106

Akcjonariusze LICZBA POSIADANYCH AKCJI %
LC Corp BV 337 237 517 38,18
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 9,99
Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 60 000 000 6,79
Getin Holding 66 771 592 7,56
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 44 181 000 5,00