Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

1.20PLN
-2.44% 13:25

Akcjonariat

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Stan na dzień 03.01.2018 r.

Kapitał zakładowy:  2.461.630.421,25 zł

Liczba akcji:              901.696.125

Akcjonariusze LICZBA POSIADANYCH AKCJI %
LC Corp BV 356 874 554 39,58%
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 9,78%
Getin Holding 66 771 592 7,41%